+2

Text-to-Speech: 6 New Voices and a New Language!

Jesse 13 years ago in SitePal Studio updated by Djjeetu Rock 10 years ago 2
If you use SitePal’s popular text-to-speech (TTS) feature, you’ll be happy to know that we’ve just introduced more brand new voices, as well as a new language. The following voices are now available to all customers who use text-to-speech. You can also try the new voices in SitePal's online Editor Demo.

New Language: SitePal text-to-speech now supports Esperanto. Never heard of this language? Click here to learn more about Esperanto.

New Voices: Six (6) new TTS voices have been added to SitePal’s comprehensive selection of text-to-speech voices. We are proud to introduce Veena, our first Indian accent English voice! You can hear Veena in action in SitePal’s online demo.

Interested in this feature? Learn more about SitePal text-to-speech.
audio tts features text to speech voices
La Espero(希望)

--L.L.Zamenhof

En la mondon venis nova sento,

tra la mondo iras forta voko;

per flugiloj de facila vento

nun de loko flugu ĝi al loko.

Ne al glavo sangon soifanta

ĝi la homan tiras familion:

Al la mond' eterne militanta

ĝi promesas Sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l' Espero,

kolektiĝas pacaj batalantoj,

kaj rapide kreskas la afero

per laboro de la Esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj

inter la popoloj divititaj,

Sed dissaltos la obstinaj baroj

per la Sankta Amo disbatitaj.

Sur neǔtrala lingva fundamento,

komprenante unu la alian

la popoloj faros en konsento

unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro

en laboro paca ne laciĝos,

ĝis la bela sonĝo de l' Homaro

por eterna ben' efektiviĝos.